significado.de

Significado de ab rogador

Que ab-roga, ou que tem a capacidade de ab-rogar

sm.

Aquele que ab-roga ou que tem essa capacidade

[Pl.: ab-rogadores.]

[F.: Do lat. abrogator, oris.]